چارت دروس

کد : 10063

چارت و جدول دروس

کاردانی پیوسته

ردیف

رشته

چارت

1

حسابداری 86و87

دانلود

2

حسابداری فنی و حرفه ای

دانلود

3

حسابداری کاردانش

دانلود

4

برق صنعتی(ويژه ديپلمه هاي غير مرتبط)

دانلود

5

برق صنعتی(ويژه ديپلمه هاي فني و حرفه‌اي)

دانلود

6

برق صنعتی(ويژه ديپلمه هاي کاردانش)

دانلود

7

برق صنعتی(ويژه ديپلمه هاي کاردانش)

دانلود

8

توزیع برق

دانلود

9

طراحی دوخت

دانلود

10

کارهای عمومی ساختمان

دانلود

11

نرم افزار کامپیوتر

دانلود

12

معماری (دیپلم فنی و حرفه ای)

دانلود

13

معماری(دیپلم کاردانش)

دانلود

14 معماری(دیپلم نظری) دانلود

کاردانی ناپیوسته

1

حسابداری

دانلود

2

ساختمانهای بتنی

دانلود

3

نرم افزار کامپیوتر

دانلود

4

معماری

دانلود

کارشناسی ناپیوسته

1

مدیریت ICT

دانلود

2

مهندسي تکنولوژي عمران- عمران

دانلود

3

مهندسي تکنولوژي مهندسي تکنولوژي الکترونيک

دانلود

4 مهندسی اجرایی عمران دانلودکلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزشی وفرهنگی سما بندرعباس می باشد